Na snagu stupila nova pravila o zaštiti zviždača

zviždač pod napadom

U Europskoj uniji danas su stupila na snagu nova paneuropska pravila o zaštiti uzbunjivača.

Europski komesar za pravosuđe, Didier Reynders, pozvao je države članice da bez odlaganja prenesu pravila u nacionalna prava.

Prema Europskoj komisiji, nova pravila opisana u Direktivi o zaštiti zviždača pružaju visok nivo zaštite za one koji prijave kršenje zakona EU. Direktiva pruža efikasne i široko dostupne kanale za izvještavanje i snažnu zaštitu za uzbunjivače koji rade u javnom i privatnom sektoru širom EU, priopćio je Bruxelles.

Direktiva pokriva niz ključnih oblasti politike EU, od borbe protiv pranja novca, zaštite podataka, zaštite financijskih interesa EU, sigurnosti hrane i proizvoda do javnog zdravlja, zaštite životne sredine i nuklearne sigurnosti.
Zviždači su hrabri ljudi koji se usude razotkriti nezakonite aktivnosti. Novi zakon će im pomoći da to učine sigurno, rekla je potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost Vera Jourová.

Europski komesar za pravosuđe Didier Reynders je u međuvremenu rekao da uzbunjivači igraju ključnu ulogu u obrani javnog interesa.
Otkrivajući nezakonite aktivnosti, oni često ugrožavaju svoju reputaciju, karijeru i opstanak. Nova pravila stvaraju europski prostor u kojem će se uzbunjivači osjećati sigurno da govore o prekršajima koji ugrožavaju javni interes bez straha od odmazde za svoju hrabrost, rekao je Reynders.

Pozvao je sve države članice koje još nisu osigurale primjenu europske direktive u nacionalno pravo da to učine bez daljnjeg odlaganja.

Ako države članice ne ispune svoje obaveze, Europska komisija će bez oklijevanja poduzeti zakonske mjere kako bi nametnula poštovanje pravila, priopćio je Bruxelles.